Friday, May 15, 2009

"Girl"


Władysław Czachórski (1850-1911)

Font: Pinakoteka Zascianek

No comments: